lnwshop logo

 นโยบายของบริษัท

นโยบายสินค้าและบริการของเรา

 

       ร้านตู้ฟักไข่ตราไก่ชน จัดจำหน่ายสินค้านำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายรายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า

 

 

นโยบายการสั่งซื้อ

      ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

          1.  ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์  www.tufukkai.com  ได้ตลอด 24  ชั่วโมง

     2.  ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า สินค้าแต่ชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้า   สามารถกดหยิบสินค้าเพิ่มในตระกร้าที่มุมด้านขวาแค๊ตตาล๊อคสินค้า

    3. เมื่อกระบวนการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการชำระเงินโดยกดปุ่ม “Check Out”  โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนกับทางร้านแล้วจะต้อง Log In เพื่อเข้าใช้งานระบบ Check Out  ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนกับทางร้าน  สามารถกดปุ่ม ลงทะเบียนใหม่”  ก่อนเข้าสู่กระบวนการ Check Out

   4.  ในการหน้าเว็บ Check Out จะแสดงรายการสินค้าในตระกร้า  ค่าสินค้า  ค่าจัดส่ง (ถ้ามี)  และยอดรวมทั้งหมด  ลูกค้าสามารถปรับแก้ ยกเลิก  รายการสั่งซื้อได้ก่อนยืนยันการสั่งซื้อ

   5.  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่สั่งซื้อแล้ว ลูกค้าต้องกดยืนยันการสั่งซื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการชำระเงินต่อไป

  6.  กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  ลูกค้าสามารถเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตได้ทันที  

  7.  กรณีโอนผ่านธนาคาร  ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ  และแจ้งการชำระเงิน  ผ่าน email   wetchakorn@paymakating.com  พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

  8.  เมื่อแจ้งชำระเงินครบถ้วน  ทางร้านจะยืนยันคำสั่งซื้อ และกำหนดการส่งมอบไปยัง email ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางร้าน

 

 นโยบายราคาสินค้า

ราคาของสินค้าที่แสดงในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งมอบ 

 

นโยบายการชำระเงิน

     ทางร้านจัดช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าหลาย

     ช่องทางดังนี้

o   ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

o   ชำระโดยระบบเก็บเงินปลายทาง(บริการพัสดุเก็บเงินปลายทางของบริษัทไปรษณีย์ไทย)

o   ชำระผ่านบัตรเครดิต ในระบบของ paypal

 

นโยบายการส่งมอบสินค้า

- กรณีสั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าก่อน จะจัดส่งสินค้าให้ฟรี ทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 3 วันทำการ

- กรณีสั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าปลายทาง(พกง.)  ค่าใช้จ่ายในการส่ง 100 บาทต่อการสั่งซื้อ จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ

- บริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ และรถขนส่งประจำทาง โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ จะจัดส่งวันละ 2 รอบ เช้าและบ่าย

 

การออกใบเสร็จรับเงิน จะจัดส่งพร้อมสินค้า

      บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ลูกค้าโดยแนบไปพร้อมกับสินค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการออกใบ

เสร็จในรูปแบบของบริษัทหรือหน่วยงานราชการ กรุณาแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษี เป็นต้น หากมีข้อผิดพลาดในการออกใบเสร็จรับเงิน ทำให้ไม่สามาระเบิกจ่ายได้ กรุณาแจ้งให้

ทางบริษัททราบภายใน 30 วัน นับจากได้รับใบเสร็จรับเงิน เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ใหม่

 

นโยบายการรับประกันสินค้า 

     เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1.     บริษัทฯ รับประกันชุดควบคุม(ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า) เป็นระยะ 1 ปี นับจากวันรับสินค้า
2.   บริษัทฯ รับประกันความพึงพอใจสินค้า  รับคืน/เปลี่ยนภายใน15 วัน

3.     สินค้าที่ส่งมอบ หากเกิดความเสียหายจากการผลิต หรือ กระบวนการจัดส่ง  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันทำการ หลังจากรับสินค้า 

4.     กรณีสินค้ามีรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต  หากเสียหายสามารถนำมาเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน  กรณีพ้นระยะเวลาดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต  ตามระยะเวลารับประกันสินค้าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้า

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯ รับประกันในส่วนของอุปกรณ์ควบคุม (ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า)ไม่เกินกำหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่รับสินค้า

2. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นชำรุด อันเกิดจากความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ

3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุด เสียหาย อันเนื่องจาก

   - อุบัติเหตุ ไฟตก ไฟเกิน ภัยธรรมชาติ การใช้ผิดวิธี ขาดการดูแลรักษา ละเลยไม่ปฎิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน

   - การนำสินค้าไปซ่อม หรือ เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใดๆ ภายในสินค้า โดยบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัท

4. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดกรณีใดกรณีหนึ่ง : เมื่อเสียหายตามข้อ 3 หรือหมดระยะเวลาการรับประกัน

5. ภายหลังพ้นระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการอะไหล่ที่เปลี่ยน

6. สินค้าทุกรายการโปรดนำมารับบริการตรวจซ่อมที่บริษัทฯ เท่านั้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับของข้อมูล
1.   ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเว็บไซด์บริษัทฯ ซึ่งบุคคลหรือองค์กรภายนอกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2.  ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้เท่านั้นไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคนอื่นๆ ได้
3.  บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามความจำเป็นในกรณีเฉพาะการส่งมอบสินค้าและการบันทึกฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการรับประกันสินค้าเท่านั้น
 
4. บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะ นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้ในกรณีที่แจ้งไว้ในข้อ 3 เท่านั้น จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในทางอื่นใด และจะไม่นำไปให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทฯ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบกระบวนการของหน่วยงานรัฐ อันเป็นกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง เท่านั้น
5. บริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลข่าวสารของทางราชการและมีการดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยความเคร่งครัด
6. บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบกรณีที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้นอกเหนือจากข้อ 3 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า
 
นโยบายระบบรับเรื่องร้องเรียน
        ลูกค้าสามารถติดต่อร้องเรียน ในกรณีของสินค้าและบริการได้ตามช่องทางดังนี้
1. ส่งเอกสารมาที่ บริษัท พี.เอ.วาย.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 145 หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์  เบอร์ 053-330115 หรือ  092-4207845
3. ส่งเรื่องร้องเรียนทาง e-mail : fukkai99@gmail.com
 

 

 บทความ

ร้านค้านี้ยังไม่มีบทความค่ะ
1
แสดงบทความที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 บทความ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

     "ตรวจสอบสถานะสินค้า"

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม163,661 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด107,143 ครั้ง
เปิดร้าน25 ม.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท7 ธ.ค. 2560

6,320.00 บาท
5,200.00 บาท
  • สั่งซื้อ
4,500.00 บาท
3,895.00 บาท
  • สั่งซื้อ

เพิ่มเพื่อน

รับสิทธิพิเศษเฉพาะสั่งซื้อผ่านไลน์แอดเท่านั้น

Go to Top